Zwroty i reklamacje

Prawo do odstąpienia od umowy 

 1. Kupujący, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od momentu wydania towaru.
 2. Oświadczenie należy złożyć pisemnie na adres Mokadi s.c. W. D. Kaźmierczak, pl. Jagiełły 24, 97-320 Wolbórz albo za pośrednictwem formularza zwrotu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 4. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 5. Kupujący odsyła towary będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko. Jeżeli Kupujący korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Kupującego zwróci Kupującemu dokonane przez niego płatności.
 7. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Kupującego do chwili fizycznego otrzymania zwracanego towaru.

Rękojmia

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 3. Reklamacje związane z niezgodnością towaru z umową mogą zostać złożone na piśmie na adres Mokadi s.c. W. D. Kaźmierczak, pl. Jagiełły 24, 97-320 Wolbórz lub przy wykorzystaniu formularza.
 4. Poprawne wypełnienie formularza reklamacyjnego zdecydowanie przyspieszy procedurę reklamacyjną.
 5. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 6. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym celem ustalenia czy Kupujący życzy sobie: naprawy towaru, wymiany na nowy egzemplarz czy zwrotu pieniędzy.
 7. O negatywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego drogą mailową, wskazując podstawę jej nieuznania.
 8. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Kupujący może skierować wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej lub zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń niezbędna jest zgoda obu stron.
 9. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pomocy w rozstrzygnięciu sporu ze Sprzedawcą oraz uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, Federacji Konsumentów.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl