Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego – goodtonature.pl

 

Szanowni Państwo,

Mając na celu zapewnienie realizacji Państwa praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej jako “RODO”), niniejszym pragniemy przekazać informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, określone w art. 13 lub 14 RODO.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyrazili Państwo zgodę. W przypadku, gdy postanowicie Państwo jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazicie zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Państwa zamówienia.

Prosimy, abyście Państwo pamiętali, że w każdej chwili macie prawo do nieodpłatnej informacji na temat zapisanych danych oraz, jeśli to konieczne, prawo do korekty, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa zapisanych danych. W tym celu należy przesłać do nas wiadomość e-mail na adres: sklep@goodtonature.pl

Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi w związku z ochroną danych do odpowiedniego dla naszej firmy organu nadzoru.

Zapewniamy Państwa, że nasza firma przestrzega restrykcyjnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ochrony Państwa danych z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Państwu poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w naszym sklepie goodtonature.pl

I. Kto jest administratorem danych osobowych goodtonature.pl
Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danym osobowym jest: Dionizy Kaźmierczak prowadzący działalność gospodarczą pn. Sklep Przemysłowy Dionizy Kaźmierczak, ul. Piotrowska 9a, 97-310 Moszczenica, NIP 7711044478 oraz Wiesława Kaźmierczak prowadząca działalność gospodarczą pn. P.H.U. „Mokadi” Wiesława Kaźmierczak, ul. Proszeńska 1a, Wola Moszczenicka, 97-310 Moszczenica, NIP 7710000450 – będący wspólnikami Mokadi s.c. W. D. Kaźmierczak, pl. Jagiełły 24, 97-320 Wolbórz, NIP: 7712365316 REGON:590716738, e-mail: sklep@goodtonature.pl
 
II. Jak chronimy Państwa dane osobowe
Administrator wdrożył w goodtonature.pl politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Państwa danych osobowych.
Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:
A. Dostęp do Państwa danych osobowych, mają tylko ci pracownicy goodtonature.pl, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.
B. System IT goodtonature.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.
Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

III. Prosimy o Państwa dane, aby mogli Państwo złożyć u nas zamówienie
W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam następujących danych:

1. imię i nazwisko – niezbędne do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
2. e-mail – niezbędny do dokonania płatności i komunikacji związanej z korzystaniem z goodtonature.pl;
3. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników)


Dane te są przetwarzane wyłącznie przez goodtonature.pl i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez goodtonature.pl w podanym poniżej zakresie:
1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są kurierowi lub pracownikowi poczty.
2. imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są obsługiwane poprzez wewnętrzny system księgowy sklepu goodtonature.pl
3. adres e-mail przekazywany jest portalowi PayU lub innym operatorom płatniczym – celem poprawnego dokonania płatności.

IV. Państwa dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na goodtonature.pl
A. System informatyczny, z którego korzysta goodtonature.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego Państwo korzystają. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adresu wejścia na stronę internetową goodtonature.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji, w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.
Dane te stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. 

B. Goodtonature.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia goodtonature.pl rozpoznania i dostosowania funkcjonalności do Państwa potrzeb.

Goodtonature.pl wykorzystuje cookies do:
1. zapamiętania zawartości Państwa koszyka (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane);
2. zapamiętania Państwa preferencji wyświetlania (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane);
3. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania goodtonature.pl

W przypadku, gdy nie zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możecie zablokować Państwo ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziecie Państwo w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z goodtonature.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.
 
Jeżeli zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w goodtonature.pl chcieliby Państwo je skasować, to można to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak, to zrobić znajdziecie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez goodtonature.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
Jeżeli nie zgadzacie się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możecie zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziecie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania goodtonature.pl .
 
Jeżeli zgadzacie się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w goodtonature.pl chcielibyście je skasować, możecie to zrobić bez ryzyka,
a informację o tym jak to zrobić znajdziecie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

D. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia przez goodtonature.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi, o których mowa w pkt. III niniejszej polityki prywatności i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
Jeżeli nie zgadzacie się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies można zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziecie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania goodtonature.pl .
 
Jeżeli zgadzacie się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w goodtonature.pl chcielibyście je skasować, możecie to zrobić bez ryzyka,
a informację o tym jak to zrobić znajdziecie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.
 
V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów goodtonature.pl
Goodtonature.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w goodtonature.pl linków do innych stron internetowych. Goodtonature.pl nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcecie Państwo powierzyć im swoje dane osobowe.
 
VI. Udostępnianie Państwa danych osobowych
W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, goodtonature.pl dane takie udostępni.
Za wyjątkiem tych sytuacji, Państwa dane osobowe będą ujawniane wyłącznie w zakresie, celu
i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

VII. Zmiana polityki bezpieczeństwa goodtonature.pl
Goodtonature.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania goodtonature.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie goodtonature.pl powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany
przez Państwa adres e-mail).
Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem:
https://goodtonature.pl
 
VIII. Kontakt
Goodtonature.pl kontaktuje się z Państwem korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Państwo numeru telefonu.
 
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail: sklep@goodtonature.pl
W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Państwa danych osobowych, o ile nie możecie lub nie chcecie Państwo zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: sklep@goodtonature.pl

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl